Các dự án đã tham gia

Giới thiệu

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá . Chất lượng luôn luôn là ưu tiên số một của mọi sản phẩm . Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn kiểm định chất lượng – NBA sẽ là chỗ dựa tin cậy giúp các nhà đầu tư và các doanh nghiệp xây lắp kiểm soát được chất lượng sản phẩm của mình trong quá trình chuẩn bị đầu tư , triển khai đầu tư và khai thác sử dụng sản phẩm an toàn và tốt nhất .

Gửi yêu cầu cho chúng tôi