Dự ÁN SAPPHIRE PALACE TÒA NHÀ HỖN HỢP- NHÀ Ở KẾT HỢP DVTM VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ, SỐ 4 CHÍNH KINH-THƯỢNG ĐÌNH THANH XUÂN - HÀ NỘI

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SÔNG HỒNG

Đơn vị TVGS: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÔNG HỒNG

Đơn vị thi công: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ

Đơn vị thí nghiệm và kiểm định chất lượng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG -NBA

Đơn vị thi công cáp DUL:  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG -NBA