Dự án xây dựng Cầu Triều và đường nối QL18A với đường tỉnh 389 (kết nối Quảng Ninh sang Hải Dương)

Dự án xây dựng Cầu Triều và đường nối QL18A với đường tỉnh 389 

Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị Thi công nửa phía bắc: Công ty cp xây dựng Đồng Tiến

Đơn vị TVGS: Công ty cp tư vấn xây dựng công trình Thăng Long

Đơn vị thí nghiệm: Công ty CPDT và Tư vấn Kiểm Định Chất Lượng- NBA

Quy mô dự án: 

Dự án nhóm B, công trình cầu cấp I, công trình đường bộ cấp II. Theo phân kỳ đầu tư, giai đoạn I của dự án có mặt đường rộng 11 m, tốc độ phương tiện 80 km/giờ; mặt cầu rộng 12 m, khổ thông thuyền 9,5 m, gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư toàn dự án trên 401 tỷ đồng, trong đó tạm tính kinh phí giải phóng mặt bằng trên 34,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ và ngân sách của TX Đông Triều