Quy trình, quy phạm

Quy trình, quy phạm

T7, 12/10/2016 - 11:31
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KIỀM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG - NBA      NBA-INVESTMENT AND TEST QUALITY ADVISORY JOINT STOCK  COMPANY
T5, 12/08/2016 - 15:06
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KIỀM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG - NBA      NBA-INVESTMENT AND TEST QUALITY ADVISORY JOINT STOCK  COMPANY
T2, 02/02/2015 - 15:09
Xác định mô đun đàn hồi nền, mặt đường bằng cần đo võng Benkenman (TCVN 8867 - 2011) a. Phạm vi áp dụng Các kết cấu mặt đường có tính toàn khối (BTN, CPĐD gia cố xi măng, đất gia cố vôi…). b. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm - Xe tiêu chuẩn. - Cần Benkenman: có tỷ lệ cánh tay đòn cần đo không nhỏ hơn 2:1. - Nhiệt kế. - Đồng hồ bấm giây. - Các dụng cụ khác: Đục nhọn, búa, nước hoặc glyxern, mỡ bò, giấy kẻ ly.
T2, 02/02/2015 - 14:59
Xác định mô đun đàn hồi nền, mặt đường bằng tấm ép cứng (TCVN 8861-2011) a. Phạm vi áp dụng - Phục vụ cho công tác thiết kế áo đường, kiểm tra đánh giá mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường mềm. b. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm
T2, 02/02/2015 - 14:55
Xác định độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI: (TCVN 8865 - 2011) Method for measuring and assessment roughness by International  Roughness Index (IRI). * Thuật ngữ và định nghĩa:        - Chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI: Chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI là chỉ số được tính trên cơ sở số đo mặt cắt dọc của đường, bằng cách sử dụng mô phỏng  “một phần tư xe” với tốc độ mô phỏng chạy xe 80 km/h. Chỉ số này do Ngân hàng Thế giới đề xuất năm 1989.
T2, 02/02/2015 - 14:30
Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng phương pháp dao đai (22 TCN 02-1971) a. Phạm vi áp dụng - Áp dụng cho đất ẩm không lẫn sỏi sạn (đất sét, đất cát pha…). b. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm - Dao đai tròn bằng đồng hay thép dung tích 100cm3 hoặc 200cm3. - Cân kỹ thuật: 2 chiếc             + 1 chiếc cân được đến 5 kg với độ chính xác ± 1,0 g.             + 1 chiếc cân được đến 500 g với độ chính xác ± 0,1 g.